Kaj pomeni prostovoljno gasilsko društvo?

Prostovoljno gasilsko društvo mora od ustanovitve dalje upoštevati predpise, ki urejajo poslovanje pravnih oseb. Tovrstni predpisi se nanašajo na status, na izvajanje gasilske dejavnosti ter na finančno pa tudi davčno poslovanje.

Z vpisom v register prostovoljno gasilsko društvo pridobi status pravne osebe zasebnega prava. V praksi to pomeni, da je pravno pričelo obstajati z dnem vpisa v register društev.

Kaj pomeni prostovoljno gasilsko društvo?

 

Vrsta posebnosti za poslovanje prostovoljnega gasilskega društva

Za poslovanje za prostovoljno gasilsko društvo velja cela vrsta posebnosti, ki za druga društva niso značilne. Posebnosti pa se zlasti nanašajo na dejavnost in na naravo dejavnosti, s katero se ukvarjajo, torej na organiziranost, ki je urejena drugače s posebnim zakonom.

V prostovoljno gasilsko društvo člani vstopajo prostovoljno. Potem ko prevzamejo določeno nalogo, so jo dolžni seveda tudi izvajati. Prostovoljec pa se smatra za vsakogar, ki svoje delo opravlja povsem prostovoljno ter brez kakršnega koli plačila.

 

Naloge, ki jih opravlja prostovoljno gasilsko društvo

Za prostovoljno gasilsko društvo so značilne številne naloge, na primer izvajanje in nudenje pomoči drugim, nudenje pomoči pri požaru ter reševanju nesreč in naravnih ali drugih nesreč. Prav tako prostovoljno gasilsko društvo izobražuje gasilsko mladino, opravlja preventivne naloge, ki se navezujejo na varstvo pred požarom ter še na druge naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoči potrebnim.

 

Kako se financira prostovoljno gasilsko društvo?

Verjetno marsikoga zanima, kako se prostovoljno gasilsko društvo financira. Takšno društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti, in sicer pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon.

Tovrstno društvo vse pridobitne dejavnosti opravlja le v obsegu, ki je potrebno za uresničevanje namena ter ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Če društvo pri izvajanju pridobitne dejavnosti ustvarja presežek prihodkov nad odhodki, ga lahko porablja izključno samo za opravljanje nepridobitne dejavnosti, ki so določene v Statutu društva.