Gradbeni oder je lahko izdelan iz različnih materialov

V gradbeništvu poznajo več različnih tipov gradbenih odrov. Najpogosteje uporabljajo fiksne kovinske odre, ki so najbolj varni in primerni za dolgotrajno uporabo. Sestavljeni so iz cevi in spojev ter iz montažnih nosilnih elementov, ki so povezani med seboj v trdno in neuničljivo konstrukcijo. Gradbeni oder mora biti izjemno kvalitetno narejen in trden.

Fiksni kovinski odri so razvrščeni glede na konstrukcijske elemente. Za vsak gradbeni oder je značilno, da je pri sestavljanju potrebno vedeti, kakšno obremenitev bo moral zdržati. Temu pravimo razred obremenitve in na pove, obseg delovne obremenitve, ki jo lahko prenesejo krovi odra. Nepoznavalci morajo natančno upoštevati navodila sestavljanja gradbenega odra, da jih kasneje ne preseneti kakšna neljuba nesreča.

 

Varnosti pogledi pri sestavljanju gradbenega odra

Vsak gradbeni oder mora imet kvalitetne gradbene površine nosilnih elementov in zadostno nosilnost. Le tako lahko se lahko varno uporablja. Pomembno je tudi, da je gradbeni oder stabilen, kar pomeni, da mora biti podlaga ravna in trdna. Oder se med delom ne sme premikati. Nosilni elementi gradbenega odra ne smejo drseti. To se prepreči z proti drsno napravo, ki poskrbi za boljšo varnost.

Mere in oblika krovov morajo biti primerni za naravo dela, ki se ga bo s pomočjo gradbenega odra opravljalo. Ni vsak gradbeni oder primeren za vsako delo, česar pa ne vedo vsi, ki gradbeni oder uporabljajo.

Gradbeni oder je lahko izdelan iz različnih materialov

 

Pokličite le najboljše izvajalce

Če potrebujete gradbeni oder, lahko pokličete izvajalce, ki se ukvarjajo s postavitvami gradbenih odrov. Oni vam odo znali najbolje svetovati, kateri oder je primeren za vaše potrebe in za območje dela, kjer ga boste potrebovali. Pred nameščanjem bodo preverili podlago in se prepričali, ali bo oder okrog vaše zgradbe trdno stal ali boste potrebovali dodatno ojačitev terena.

Vse te malenkosti poskrbijo, da gradbeni oder varno opravi svojo funkcijo. Izvajalec bo po končanem delu vse elemente gradbenega odra tudi pospravil in odpeljal. Tako ne boste imeli skrbi in dodatnega dela.