Električni pastir kot učinkovita varnost na pašnikih in nasadih

Varovanje nasadov je včasih lahko naporno, saj se vsiljivci pojavljajo od vsepovsod. Vsiljivci so lahko živali ali pa tudi ljudje. Veliko ljudi ne ve, da lahko električni pastir enako učinkovito zaščiti nasade kot zaščiti tudi živali v ogradi. Pridelki in nasadi so dragoceni, v njih je vloženo veliko truda, zato jih je še posebej treba zaščititi, da se ne uničijo.

Z električnim pastirjem pa je seveda možno zaščititi tudi živino, kar je že zelo znana praksa. Kmetje že zelo dolgo uporabljajo električnega pastirja kot eno od najbolj učinkovitih metod zaščite za krave, ovce, prašiče, koze in konje. Živali znotraj ograje so z električnim pastirjem veliko bolj varne, saj ostale živali, ki so prostoživeče ne morejo dostopati do njihovega teritorija.

Električni pastir kot učinkovita varnost na pašnikih in nasadih

 

Postavitev električnega pastirja

Za samo postavitev električnega pastirja obstajajo točno določena navodila, saj mora biti električni pastir nameščen pravilno in nikakor ne nekaj po svoje, saj bi lahko prišlo do hudih napak ali pa nesreč. Zapomniti si je treba, da je električni pastir zaščita, ki vsebuje električno energijo, ki pa je lahko hitro premočna in tako poškoduje tudi živali znotraj ograje. Potrebno je določiti površino, kjer bo ograda in električni pastir stal, saj le tako lahko izberete primerno jakost.

Po določitvi površine in določitvi, katera vrsta živali se bo notri nahajale, se nato postavijo koli. Za obodno ogrado se v večini primerov uporablja les, le redko kdaj se uporabi kateri drugi material. Zelo pomembno je, da se žice tudi ne prekrivajo z ostalimi kabli, ki so nameščeni v bližini ali pa pod zemljo, saj bi zelo hitro prišlo do elektrenja in tako bi lahko nastala velika škoda.

 

Motnje na električnem pastirju

Motnje pri električnem pastirju se lahko pojavijo zaradi nepravilne postavitve ali pa čez čas, ker električni pastir prestaja različne vremenske vplive ter temperaturne razlike.

Same napake, ki jih električni pastir ima, se vedno ugotavljajo na vključenem aparatu, toda z ločenima priključnima sponkama ograje in zemlje. Najbolje se je za rešitev težav obrniti na prodajalca oziroma ponudnika, pri katerem se je električni pastir tudi kupil.