Video produkcija lahko vašemu podjetju prinese precej veliko uspeha

Dejstvo je, da je podjetje lahko še bolj uspešno, če se pokaže tudi širši javnosti. To lahko stori na številne možne načine. Nekateri med njimi so bolj učinkoviti, drugi manj. Dobra izbira je tudi video produkcija. Vemo, da je video eden od daleč najbolj učinkovitih načinov za predstavitev zgodb podjetij pa tudi posameznikov. Raziskave kažejo na to, da petina uporabnikov na strani prebere besedilo, ostali pa pogledajo video.

Če imate kot podjetnik tudi svojo spletno stran, je storitev video produkcija še toliko bolj zaželena oziroma dobrodošla. Raziskave kažejo tudi na to, da podjetja, ki na svoji strani na spletu uporabljajo video, imajo skoraj 50 % več obiska v primerjavi s tistimi, ki videa ne uporabljajo.

 

Pomembna je tudi zapomnljivost

In če izpostavimo še nekaj prednosti, ki vam jih lahko prinese video produkcija oziroma video, kot končni rezultat te storitve, omenimo tudi to, da si obiskovalci spletne strani zapomnijo kar 95 % več sporočila, ki je v obliki videa. Le 10 % sporočila pa si zapomnijo, če je ta v obliki besedila.

Lahko rečemo, da video povečuje tudi nakupni namen. Tudi to je dokazano z raziskavami. Več kot 60 % naročnikov bo zagotovo bolj verjetno kupilo izdelek na spletu, če so si ga pred tem ogledali tudi v videu.

Video produkcija lahko vašemu podjetju prinese precej veliko uspeha

 

Gibanje privlači naše poglede

Dobro izbrana video produkcija ustvarja vrhunske videe. Pri nas je precej ponudnikov s tovrstno storitvijo. Ti vam bodo povedali, da gibanje, ki ga ponuja video, privlači poglede. Gibanje slike v videu torej lahko izjemno privlači pozornost obiskovalca.

Zagotovo je zanimiv tudi podatek, da imajo videi kar 1200 % več deljenje na spletu v primerjavi s slikami in pisano besedo skupaj. Tudi zato je video produkcija izjemno dobrodošel način za večanje uspešnosti vsakega podjetja. Sicer pa že več kot 70 % podjetij vlaga v vsebinski marketing, ki vključuje tudi izjemno bogate vizualne vsebine.